Şirket Politikalarımız

Kalite Yönetim Politikası
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile kaliteyi olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak görmek ve bu çerçevede ; 
- Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini herşeyden üstün tutmayı ,
- Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinci ile güvenilir , dürüst planlı ve zamanında istenilen hizmeti gerçekleştirmeyi ,
- Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlerine önem vererek eğitimli personel çalılştırmayı
- Yasak şart ve mevzuatlara uygun hareket etmeyi tahattüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikası
Firmamızın gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı tahattüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda olacaktır. Firmamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlayacak ve sektör içerisinde rakiplerimize rekabeti sağlayacak finansmanı sağlamak, yeterli donanım altyapıyı bulunduracaktır. Bu altyapı ve personel ile birlikte gerekli virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanacaktır.
   
    Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçların başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır. 
 
    Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına çalışma biçimi haline getirilmelerini beklemekteyiz. Tüm personel ve belirli üçüncü
tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.
   Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirildiği fırsatlar ve gereklilikler
Yerine getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir. Ayrıca firmamızın, personelimizin ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.
Bilgi Güvenliği Politikamızı yılda bir kez firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğu, doğruluğunu etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte güncelliği sağlanmaktadır.